Annelies de Mey - Black Mountain Conversations

Annelies de Mey - Black Mountain Conversations

Art Paper Editions

€25.00
NL
De Black Mountain is het archetype van een berg die door zijn steile wand onbeklimbaar en onverwoestbaar lijkt. Het verleden en de toekomst kunnen geen invloed hebben op zijn kracht en onsterfelijkheid. Annelies de Mey heeft ontzag voor de zekerheid van de berg. Ze gelooft in het moment van de ontmoeting en wacht op de maan, de zon, de sneeuw.
‘Black Mountain Conversations' biedt de mogelijkheid om het boek op drie verschillende manieren te bekijken en te ervaren. Als we het boek van achter naar voor flippen, zien we enkel de zachte blauwe lucht. Flippen we het boek van voor naar achter dan zien we enkel de Black Mountain. Maar als men het boek gewoon doorbladert, dan wisselen de beelden van de berg en de lucht zich telkens af. We ervaren de wisselwerking tussen het gesloten landschap van de berg en het open zicht van de lucht. Het doet de berg verschijnen en weer verdwijnen en maakt het mogelijk om hem telkens weer te ontmoeten.

EN

The Black Mountain is the archetype of a mountain that seems unmountable and indestructible because of its steep mountainside. The past and future can have no influence on its power and immortality. Annelies de Mey has respect for the absoluteness of the mountain. She believes in the moment of encounter and waits for the moon, the sun and the snow.
‘Black Mountain Conversations’ offers the possibility to look at and experience the book in three different ways. If we flip the book backwards, we only see the soft, blue sky. If we flip the book from front to back we only see the Black Mountain. But if we just leaf through the book, the images of the mountain and the sky alternate each other. We experience the interaction between the enclosed landscape and the open sight of the sky. It makes the mountain appear and disappear and makes it possible to meet it over and over again.
19 X 26 cm, 84 p, ills colour & bw, softcover, english