Hannelore van Dijck - The lasting one, that didn’t last, that still lasts

Hannelore van Dijck - The lasting one, that didn’t last, that still lasts

Art Paper Editions

€35.00
NL
The lasting one, that didn’t last, that still lasts brengt een overzicht van Hannelore Van Dijcks meeste recente werk. Van Dijck werkt met houtskool op papier en in situ. Met tekstbijdragen van Michael Newman, Laura Stamps en Christophe Van Gerrewey.

“In de werken waarin Van Dijck ruimtes een nieuwe getekende huid geeft door de muren, maar soms ook de vloer of het plafond, volledig te bedekken met een tekening lijkt ze het tegenovergestelde te doen als in de tekeningen in standaardformaat. Ze haalt eigenschappen van de muren naar voren, waardoor andere automatisch verhuld worden. Ze ‘vertekent’ de ruimte. Ze haalt steeds opnieuw weer een tour de force uit om ons te laten zien wat zij ziet, wat zij belangrijk acht. Wanneer ze met haar stukje houtskool de juiste slag te pakken heeft, tekent ze dagenlang, soms nachtenlang, door. Het is een vorm van ambachtelijkheid waarmee ze erin slaagt haar ruimtes te bezielen. Ook wanneer zij erin afwezig is, voel je haar presence. Haar hand is immers overal. Door ons haar puur persoonlijke perceptie van de ruimte te laten ervaren, confronteert ze ons met wat wij zelf denken te zien.” (Laura Stamps)

“Het tekenen van Van Dijck is niet het werk van de dag, maar eerder een nachtelijk werk, of het nu overdag wordt uitgevoerd of niet. Het licht ervan is niet dat van de zon, maar van de maan.” (Michael Newman)EN
The lasting one, that didn’t last, that still lasts is an overview of Hannelore Van Dijcks most recent work. Van Dijck works with charcoal on paper and in situ. With text contributions by Michael Newman, Laura Stamps and Christophe Van Gerrewey.


“When Van Dijck brings a new ‘skin’ to a space, by completely covering the walls with a drawing, or sometimes the floor or ceiling, she confounds expectations by doing the very opposite of what might be expected in a regular-sized drawing. As certain properties of the walls come to the fore, others are automatically hidden. She ‘distorts’ space. Time and time again, she will execute a tour de force that allows us to see what she sees, to view what she deems important. When, charcoal in hand, she finds her rhythm, she can draw for days, and long into the night. It is a form of craftsmanship and, with it, she brings the space to life. She is present even when absent. Her hand is, indeed, everywhere. By allowing us to share her unique perception of space, she confronts us with what we think we see.” (Laura Stamps)

"Van Dijck’s drawing is not the work of the day, but rather a nocturnal work, whether carried out during the day or not. Its light is not solar but lunar." (Michael Newman)
23 x 30 cm, 160 p, ills colour/b&w, paperback, English / Dutch