Hilde Bouchez - Het Wilde Ding

Hilde Bouchez - Het Wilde Ding

Art Paper Editions

€20.00
In alledaagse gebruiksvoorwerpen kunnen we een bijzondere dimensie ervaren. Het gaat niet om functie, noch om louter vorm, evenmin om een concept en al helemaal niet om een trend. Wat is het dan wel dat ervoor zorgt dat het ene glas meer ‘aura’ heeft, meer glans, meer passie, meer ‘mystieke allure’? Het Wilde Ding doet een poging om die vaak ongrijpbare kwaliteiten te benoemen en beschrijven.

Er lijkt een licht te schijnen langs de binnenkant der dingen. Niet het licht van media en marketing, dat als een schijnwerper de consument verblindt, maar een helder licht dat tot de verbeelding spreekt en het gevolg kan zijn van de methodiek en intentie van de maker. Zoals de aloude ambachtsman die ontwerpt vanuit een eenheid met de materie en de kosmos en zich ten dienste stelt van het maakproces. Hierbij vindt als het ware een overdracht plaats van maker naar ding, waardoor het gebruiksvoorwerp bezield raakt.

Dit boek poogt deze overdracht te beschrijven. Het legt daarbij de nadruk op een bepaalde manier van dingen ontwerpen en ervaren waarbij een eenheid tussen mens, ding en kosmos centraal staat. Deze attitude staat in schril contrast met die van de hedendaagse star-designer, die vaak nodeloze producten bedenkt die de consument status geven en hem vooral willen verleiden tot nodeloze aankopen.

In een reeks essays reflecteert Hilde Bouchez over de geschiedenis van design en de nieuwste bewegingen binnen design. Ze reikt ook een fenomenologische methodologie aan die zowel maker als consument op een hernieuwde, poëtische manier met het alledaagse gebruiksvoorwerp laat omgaan. De rode draad is het zoeken naar duurzaamheid en zingeving die verder gaan dan het ecologische aspect van materialen.

Hilde Bouchez, schrijft, denkt en doceert over onze materiële cultuur, in het bijzonder over datgene wat dicht bij de mens staat. Ze werkte als journalist, was oprichter van BEople, hoofdredacteur van A-magazine en docent aan de Design Academy Eindhoven. Ze behaalde een doctoraat in de kunstwetenschappen aan de KU Leuven. Dit boek schreef ze met steun van een onderzoeksfonds van het KASK, waar ze ook docent is.

Met de steun van KASK / School of Arts Gent.
12 x 18 cm, 304 p, ills colour, paperback, dutch