Philippe Van Wolputte – Temporary Penetrable Exhibition Spaces

Philippe Van Wolputte – Temporary Penetrable Exhibition Spaces

Art Paper Editions

€24.99
Philippe Van Wolputte eindigde zijn grootste en langst durende project Temporary Penetrable Exhibition Spaces met deze publicatie.

Gedurende 10 jaar opende de kunstenaar leegstaande, vergeten ruimtes in de urbane omgeving. Deze plaatsen werden opengebrokenen en opengesteld voor het publiek gedurende de periode dat deze plekken niet terug ontsloten of afgebroken werden. Elke tijdelijke doordringbare ruimte werd telkens aangekondigd binnen een andere tentoonstellingscontext om zo de problematiek van site-specific interventies doorheen de kunstgeschiedenis aan de kaak te stellen.

Dit project is een ankerwerk binnen het oeuvre van de kunstenaar die steeds op een andere manier de aandacht wil vestigen op de overdreven snelheid waarmee leegstaande panden afgesloten en ontsloten worden voor het publiek. In vele gevallen worden het te mijden plaatsen die de omgeving ontsieren. Esthetische kankervlekken in de publieke ruimte zijn in vele gevallen het gevolg van economische veronachtzaming en speculatie. Ingrijpende renovatieplannen leiden vaak tot uitsluiting van alles wat onaangepast is en niet aan de doorsnee norm voldoet. Elke bron van wanorde dient onmiddelijk de kop ingedrukt te worden. Alles wat de rede of orde zou kunnen bedreigen, wordt uitgebannen en als ontoelaatbare keuze veroordeeld.

Geografische en stedelijke ordening is in die optiek een parallel aan de mentale uitsluiting van alles wat irrationeel, chaotisch en onredelijk is. Toch veroorzaken sommige overhaaste beslissingen tot af-of uitsluiting bij vele mensen een gevoel van desoriëntatie en onzekerheid. De maatschappelijke snelheid lijkt het verlies aan tolerantie en blijvende zingeving in de hand te werken.

20 x 25 cm, 192 p, ills bw, paperback, English